Dla Tych, którzy dzisiaj zginęli w Katyniu...

...Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia.

I zamieszkam, w domu Pana
po najdłuższe czasy...